«

»

Kvě 11

Co je špatně na poškození zařízení připojení k internetu

 

S policií ČR jsme řešili právní postupy a vyčíslení škod, pokud neznámý pachatel odcizí nebo poškodí modem připojení k internetu ve vlastnictví poskytovatele služby.

Právní charakter nehledě na výši způsobené škody je řešen zákonem poškození obecně prospěšného zařízení dle § 132 trestního zákona č. 40/2009 Sb. zajišťující provoz sítě elektronických komunikací.

Konkrétně např. pokud vám odcizí modem připojení k internetu:

Výše celkové škody vzhledem k nutné odborné montáži telekomunikačním technikem původního zařízení a operativní náhrada s opětovnou instalací nového zařízení obdobného charakteru technikem je k aktuálnímu dni vyčíslena na celkovou částku ve výši xxxxx,-Kč, včetně nového zapůjčeného zařízení v hodnotě xxxxx,-Kč.
Vyčíslená způsobená škoda nyní činí xxxxx,-Kč.
Uvedené ceny vč. platné sazby DPH.

Výše škody nicméně nemá vliv na povahu způsobeného trestného činu.

Vzhledem k povaze zařízení pro poskytování telekomunikačních služeb se jedná o zcizení/poškození obecně prospěšného zařízení dle § 132 trestního zákona č. 40/2009 Sb. zajišťující provoz sítě elektronických komunikací, kdy výše způsobené škody nemá vliv na povahu trestného činu dle výše uvedeného zákona a je procesně řešeno dle tohoto výše uvedeného paragrafu trestního zákona.

 
reklama P
reklama L