«

»

Pro 21

Optická síť Cemotel

Českomoravská telekomunikační s.r.o.

Od 1. 12. 2011 je naše síť připojena do Internetu vlastní optickou páteřní trasou v současné době tak máme technologicky dostupnou kapacitu spojení 1 Gbps, kterou je možno výměnou koncových zařízení navýšit až na 100 Gbps. V souvislosti s výstavbou páteřní přípojlky došlo i k vybudování nového centrálního uzlu naší sítě přímo v Borkovanech a změně topologie na hvězdici s propojenými rameny. Nová topologie výrazně zkrátila odezvy a prostřednictvím zakruhování nabízí vyšší míru odolnosti a stability.

 
reklama P
reklama L