«

»

Bře 11

Co jsme

Od roku 1992 se aktivně zabýváme IT technologiemi pro segment malých a středních firem.
Na přelomu roku 1995/96 je rozšířena oblast působení do sekce poskytování internetových služeb a rozšiřuje se portfolio služeb správy výpočetní techniky i o správy sítí.

Počátky prací nebyly nikterak jednoduché, nicméně během doby se rozrostl i tým lidí spolupracujících v této oblasti  do  rozsahu, jímž jsme v současné době schopni řešit jakékoliv požadavky středního segmentu trhu.
Díky aktivnímu nasazení a zájmu zainteresované týmové práce lidí, nyní nabízíme jak zajištění internetových aplikací na klíč, tak i kompletní připojení k internetové síti, včetně kompletního servisu správy sítí na platformě MS Windows i na platformě Linux i IOS a Android.
Z dalších služeb, které s touto oblastí úzce souvisí jsou práce servisního charakteru jednotlivých i síťových stanic, návrhy a sestavení autorizovaných PC stanic , prodej a instalace PC komponentů, včetně posudků modernizací PC vybavení.

    V roce 2000 jsme zřídili servisní kanceláře v obci Blučina a díky nemožnosti kvalitního připojení k internetu  jsme do tohoto regionu přivedli jako jediní internetovou konektivitu radioreléovou technologií a nabídli ji jak privátním tak i soukromým subjektům.

    Díky naší snaze poskytnout uživatelům levné a přitom kvalitní připojení k internetu jsme vstoupili v úzkou spolupráci s obcí a řadou firem, aby jsme tak mohli nabídnout řadu kompletních a profesionálních služeb.
Zajišťujeme provoz několika veřejně dostupných HOTSPOTů a pro řadu nevýdělečných ale společensky žádaných institucí poskytujeme IT služby formou sponzoringu.

V současné době provoz sítí, služby servisu sítí a výpočetních systémů, vývoje internetových aplikací a prezentací interesuje tým 9ti osob specifikovaných oborů.

V rámci našich stanovisek a zkušeností, je naší největší snahou a výhodou spokojenost uživatelů, která se díky naší snaze opírá o náš profesionální přístup a zázemí a tím stále nabízet kvalitní služby na úrovni za optimální náklady.
Naší cestou je poskytování telekomunikačních a servisních služeb na profesionální úrovni s vstřícným přístupem k požadavkům klientů
Naše firma se zabývá třemi středisky služeb.

  • Středisko připojení k internetu a výstavby počítačových sítí
  • Středisko výpočetní techniky, servisu a údržby IT technologií
  • Středisko internetových služeb, výroby WWW prezentací a správa a údržba prezentací, poskytování VoIP telefonních služeb s možnostmi použití našich automatizovaných ústředen.

 

Aktuální pokrytí našimi službami využívá denně více jak 2500 uživatelů, kdy koordinovaně zabezpečujeme oddělenými servisními místy fungující servis a dohledové monitorovací on-line centrum nad kvalitou připojení v termínech 365/24/7. Dostupnost služeb (SLA) monitorujeme a zajišťujeme dle aktuálních tarifů, nebo objednaných služeb klientů a přihlédnutím na jejich specifické požadavky.

Lokalita našeho pokrytí připojením k internetu je poměrně obsáhlá a je proto na místě přesné zaměření vašeho místa požadavku připojení našimi techniky, které provádíme nezávazně a zdarma proto, abychom jsme Vám nabídli nejoptimálnější tarif a mohli Vám garantovat objednanou službu.

Ve Vaší lokalitě disponujeme několika přípojnými místy s dostatečným vykrytím a dostatečnou kapacitou pro připojení v jakémkoliv tarifu a v jakémkoli požadavku na kapacitu připojení.
Vlastní realizaci připojení provádíme ve 3krocích

  1. na základě Vaší poptávky se s Vámi dohodneme na bezplatném zaměření Vašeho místa připojení se specifikací Vašich požadavků .
  2. po upřesnění a domluvě dojde k vlastní instalaci v dohodnutém termínu a spuštění vašeho zkušebního provozu.
  3. podpis smlouvy dle zvoleného tarifu a způsobu financování zřízení a provozu služby po instalaci, či skončení zkušebního období.

Naší cestou a cílem je poskytovat služby v rámci optimálním poměru cena za výkon, kdy vycházíme nejen firemním klientům vstříc jejich potřebám s optimálním řešením i pro další vývoj při jejich vlastním rozvoji a růstu.  Naším snahou není poskytovat jen omezenou službu, ale celek s důrazem na možnost vývoje technologií a potřeb klienta s doplněním o naše bezplatné konzultace pro optimalizaci potřeb klientů.

Komplexní služby informačních technologií zahrnují mimo internetové komplexní služby i samozřejmě telekomunikační služby, kdy po detailní konzultaci jsme schopni nabídnout alternativní telekomunikační služby VoIP s vazbou na stávající telefonní infrastrukturu klienta, nebo s návrhem budoucího řešení. V rámci těchto služeb nabízíme i kompletní podniková řešení typu VPN telefon, kdy skupina tel. čísel volá mezi těmito čísly i mezinárodně zdarma a jsme tak schopni klientům uspořit řadu přímých nákladů na telefonní služby. Telefonní služby nabízíme v rámci komplexního balíčku bez měsíčních paušálů s velmi levným  voláním.

Našim klientům poskytujeme konzultaci nad optimalizací internetové bezpečnosti v rámci připojení rozsáhlých vnitřních sítí a optimalizací informovanosti uživatelů s nastíněním alternativních cenových úspor ve vnitřních sítích LAN.

Případné konzultace rádi zodpovíme či upřesníme naší nabídku pro optimalizaci Vašeho přístupu na internet a služeb oblasti informačních technologií.

V případě Vašeho požadavku na upřesnění či detailní návrh možnosti vašich požadavků nám prosím sdělte termín pro osobní konzultaci u Vás, rádi osvětlíme možné alternativy všech dostupných řešení.

Za celý tým Petr Kubeš

 
reklama P
reklama L